FA Teknik se

Händelserikt år!

Blickar tillbaka på 2022, för vår del har året varit ett händelserikt år, vi har tecknat flera större avtal som känns spännande, vi har utökat både personalstyrkan och maskinparken.
Vi är samtidigt ödmjuka inför framtiden med lågkonjuktur och allt vad det kan innebära, men orderingången ser fortsatt bra ut.
Nu i vinter passar vi på att fortbilda personalen och se över de maskiner som är på paus,  så vi står redo inför nästa säsong.
Vi kommer att rekrytera ett antal personer både ute på fält och på arbetsledarsidan om allt håller i sig.
/FA Teknik

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter